Petit CRECE és una consultoria educativa especialitzada en petita infància 0-6. Petit CRECE es dedica a assessorar en el lideratge, l'acompanyament i la gestió de centres d'infantil. Oferint un coneixement de primera mà, vinculat amb la realitat

Dissenyar un pla estratègic de millora en diferents àmbits:

 

• Plans estratègics sobre l'organització i gestió
• Plans de desenvolupament de el model pedagògic.
• Plans de comunicació

 

Per tal d'assegurar potenciar l'estil de centre.

Gestió integral de Llars d'Infants

Gestió, organizació i administració, entenent que la llar ha de ser un espai de benestar i felicitat , on s’educa la persona en la seva globalitat cognitiva, afectiva i social; procurant el desenvolupament harmònic de l’Infant, educant les seves emocions i creant espais que garanteixin la seva felicitat, seguretat i benestar.

Consultoria estratègica

centrada en el disseny d'assessorament pedagògic ajustat a la realitat de cada centre.

Assessorament

Plans de comunicació i màrqueting,
procediment de qualitat en el centre,
plans d'orientació psicopedagògica, logopèdica, ...

Desenvolupament i formació

A mida, per respostes concretes o com a plans de desenvolupament complets. Subvencionada. Presencial i online.

Contacto

© 2019 CRECE-EDU

Av. República Argentina, 166 08023 BARCELONA info@crece-edu.com

Tel: 902 026 882